Vietnes sadaļas

     
Latvijas sēņu valstība Tīmeklī
 

A. Speciāli sēņu valstībai veltītās vietnes

Speciālas Latvijas sēņu valstībai veltītās informatīvas un izglītojošas vietnes vai vietņu daļas

 Latvijas Mikologu biedrības Tīmekļa vietne   (http://www.mikologubiedriba.lv

Atjaunināta 2024.g. 1.aprīlī

Informācija par Latvijas Mikologu biedrību (arī kontaktinfo). Visas biedrības nominētās Gada sēnes. No mikoloģijas vēstures Latvijā. Populāri raksti par sēņu lietām. Sēņu zinātnisko (latīnisko) un latvisko nosaukumu atbilstības tabula. Sēņu fotogalerija (122 sugas).

 
 Vietņu kopa "Fungi of Latvia" + "Latvijas sēnes"  http://www.fungi.lv* + šeit 

*Atjaunināta 2024.g. ziemā

Divu privātpersonu, Latvijas Mikologu biedrības biedru, izveidota vietņu kopa: 1) gan ārvalstu, gan vietējai publikai domātā vietne "Fungi of Latvia" (fungi.lv) un 2) galvenokārt vietējai publikai paredzētā vietne "Latvijas sēnes" (senes.lv), kurā šobrīd atrodaties. Vietnē fungi.lv ir ~250 sēņu sugu apraksti ar daudzām fotoilustrācijām, vairāk nekā desmit tematisko sadaļu par un ap sēnēm u.c. Pavisam vietņu kopā senes.lv+fungi.lv ir apraksti vairāk nekā 780 sēņu sugām, ilustrēti ar tūkstošiem kvalitatīvu foto, un cita info.

 
 Portāla "Latvijas daba" sadaļa "Latvijas Sēnes"  http://latvijas.daba.lv/augi_senes/senes 

Plašs un daudzpusīgs Latvijas sēņu valstības apskats, ko sarakstījis mūsu valsts ievērojamākais mikologs - dr.biol.emer. E.Vimba. Mikoloģijas pamatjēdzienu skaidrojums. Dažādu gadalaiku sēnes, dažādām augtenēm raksturīgas sēnes, ēdamas un indīgas sēnes. Parazītiskās sēnes, tādā vai citādā ziņā ekstremālas vai neparastas sēnes. Ilustrācijas - vidēja lieluma foto ļoti dažādā kvalitātē.

 
 Sugu enciklopēdijas "Latvijas daba" sadaļa "Sēnes"  http://www.latvijasdaba.lv/senes 

Latvijas vadošo mikologu veidoti sēņu sugu apraksti vairākās valodās, sakārtoti atbilstoši agrākajai sugu sistemātikai un ilustrēti ar zīmējumiem (lielākoties viduvējas vai zemas kvalitātes). Pavisam aptverti daudzi simti Latvijā sastopamu makroskopisko sēņu sugu. Daļai sugu nav ilustrāciju, vair.citām - tekstuālā apraksta. Satura tehniskas pārkārtošanas gaitā vietnē ieviesies ne mazums kļūdu.


B. Sociālo tīklu vienumi ar mikoloģisku ievirzi

Sociālo tīklu konti vai grupas ar mikoloģisku vai etnomikoloģisku ievirzi

Soc. tīkls Veids Konta/grupas nosaukums Raksturojums
Facebook konts Latvijas Mikologu biedrība Latvijas Mikologu biedrības oficiālais Facebook konts
Instagram konts Latvijas Mikologu biedrība Latvijas Mikologu biedrības oficiālais Instagram konts
Facebook grupa Mikologu biedrība un draugi Latvijas Mikologu biedrības biedru u.c. sēņu interesentu privāta grupa
Facebook konts Latvian Mushroom Traditions Konts latviešu sēņošanas tradīciju atspoguļošanai (pēdējais ieraksts: 2019)

Sociālajos tīklos Draugiem, Facebook u.c. ir vēl virkne citu grupu par sēņu tematiku latviešu valodā,
taču tajās saturu neuzrauga (vismaz ne regulāri) ne profesionāli mikologi, ne augsta līmeņa amatieri,
tādēļ izteiktie viedokļi diezgan bieži ir nepamatoti, atsevišķās reizēs pat veselībai un dzīvībai bīstami.


C. Sēņu sadaļas plašākas ievirzes vietnēs

Sēnēm veltītas sadaļas dabu un/vai citas jomas plašāk tverošās vietnēs

Vietne Tematiskā sadaļa

Piebildes

dabasdati.lv (Vietnes galvenā lpp.) Dabas novērojumu tiešsaistes krātuve ar iespēju atlasīt sēņu novērojumus
dziedava.lv Sēnes Sēņu fotogrāfijas ar atrašanas datiem, gandrīz visas ar sugas nosaukumu
lvm.lv Sēņotāja ceļvedis Nozīmīgākās sēņu sugas (g/k ar zīmējumiem no latvijasdaba.lv) u.c. lietas


D. Sēņu fotogrāfiju albūmi fotovietnēs

Profesionālu fotogrāfu un fotoamatieru uzņemti sēņu attēli fotovietnēs

Fotovietne Fotogrāfs Albūms

Piebildes

selgasfoto.lv Selga Bērziņa Sēnes Sēņu sugas noteiktas, cik iesp. pēc foto, sadarbībā ar senes.lv (daļēji)
redzet.eu (vairāki) Sēnes Sēņu sugas noteiktas sadarbībā ar Facebook grupu "Mikologi & draugi"

Ja kāds fotogrāfs (profesionālis vai pieredzējis amatieris) domā, ka šeit pienāktos figurēt arī viņa veidotajam sēņu fotoalbūmam,
iesakām kontaktēties ar vietnes senes.lv veidotājiem (e-adrese).


E. Sēņu fotoalbūmi ziņu portālos

Sēņu fotoalbūmi, kurus izveidojuši šādu portālu apmeklētāji

Nofotografēto sēņu sugas šādos albūmos parasti nav norādītas, bet, ja arī ir, tad nav garantijas par to pareizību.
Taču dažos sastopami gan vienkārši skaisti sēņu uzņēmumi, gan izcilu eksemplāru un kādreiz pat īstu retumu foto.

Portāls Albūma nosaukums Attēli*

Piebildes

DELFI Sēnes 2011 ~150   Kvalitatīvi foto (ne visi, toties daži izcili), t.sk. divu aizsargājamo sugu
DELFI Sēņu skūpsti 23   Kopā saaugušu vai cieši blakām izaugušu sēņu foto
DELFI (Aculiecinieks 15.09.11) 27   Vairāk vai mazāk kvalitatīvi foto

* Tikai tie fotoattēli, kuros patiešām ir sēnes

Ja kāds ziņu portāla apmeklētājs domā, ka šeit pienāktos figurēt arī viņa veidotajam sēņu fotoalbūmam,
iesakām kontaktēties ar vietnes senes.lv veidotājiem (e-adrese).


Saites pēdējoreiz pārbaudītas 31.12.2023

Saites uz sēnēm veltītām ārvalstu Tīmekļa vietnēm ir atrodamas mūsu divvalodīgajā (Lv+En) vietnē fungi.lv, konkrēti, šeit.

 

Vietnes sadaļas

 

Titullappuse