MIKOLOĢISKĀS AKTUALITĀTES

Šīs sadaļas mērķis ir sniegt drošas, pārbaudītas mikoloģiskas ziņas (piemēram, par Latvijā jaunatrastām sēņu sugām), atspēkot viltus sensācijas u.c. Šīs sadaļas materiālus atļauts pilnībā vai daļēji pārpublicēt, taču tikai negrozītā veidā un obligāti norādot pirmavotu: ziņas autoru, Latvijas Mikologu biedrības vietni.

Administratīvi tehnisku iemeslu dēļ šīs sadaļas materiāli pašlaik tiek izvietoti divās lappusēs: pamatlappusē un papildlappusē (jaunākie).


Pašlaik sadaļas papildlappusē (t.i., šeit pat):

Pašlaik sadaļas pamatlappusē:

 

x

Xx.

site stats