LATVIJAS MIKOLOGU BIEDRĪBA

Latvijas Mikologu biedrība ir sabiedriska organizācija, kurā apvienojušies sēņu un ķērpju pētnieki, kā arī tie cilvēki, kuri vienkārši vēlas vairāk uzzināt par šīm skaistajām un noslēpumainajām dzīvajām būtnēm. Mikologu biedrība ir dibināta 2002. gadā. Tā aktīvi darbojas iekšzemē un reizēm arī starptautiskā mērogā.

 

 

Biedrības biedru galvenās darbības jomas ir:

 ● sēņu un ķērpju daudzveidības izpēte un aizsardzība
 ● sēņu un ķērpju sistemātika, taksonomija
 ● sēņu un ķērpju bioloģija;
 ● sēņu un ķērpju ekoloģija;
 ● patogēno sēņu izpēte lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, medicīnā;
 ● mikorizas sēnes;
 ● sēņu audzēšana;
 ● sēņu un ķērpju latvisko nosaukumu izstrāde.

Mūsu galvenais mērķis ir veicināt Latvijas sēņu un ķērpju sugu daudzveidības izpēti un saglabāšanu. Lai īstenotu šo mērķi, ir iecerēts sekmēt biedru pētniecisko darbu, rīkot konferences, seminārus un kursus, sniegt konsultācijas, lasīt referātus par mikoloģiju un lihenoloģiju gan profesionāliem pētniekiem, gan amatieriem, veicināt grāmatu, zinātnisku krājumu, brošūru un citu izglītojoša rakstura izdevumu izdošanu, organizēt ekskursijas un nometnes dabā sēņu un ķērpju iepazīšanai, sadarboties ar citām biedrībām un organizācijām Latvijā un ārpus tās.

Biedrības oficiālā Tīmekļa vietne ir šī, kurā pašlaik atrodaties.
Biedrības oficiālais Facebook konts ir
šeit, bet sarunu sadaļa - šeit.

Biedrības Statūti ir apskatāmi šeit.

Kontaktinformācija

Adrese:  Kr. Barona ielā 4, Rīgā, LV-1712 (Latvijas Nacionālā dabas muzeja ēkā)
Tālrunis: 67356048 (Diāna Meiere)
E-pasts:
mikologu.biedriba@inbox.lv


Biedrības amatpersonas

Goda

priekšsēdētājs

Edgars Vimba

Biedrības valde (t.sk. priekšsēdētāja)

Ilze Irbe

Dārta Kļaviņa

Diāna Meiere

Edgars Mūkins

Ivo Treide

 

Revidente

Ligita Liepiņa

 

Biedrības ievērojamākās iekšzemes aktivitātes

Sēņu sezonā biedrība ik gadu rīko mikoloģiskās nometnes un sēņu izpētes pārgājienus. Tās biedri regulāri tiek uzaicināti piedalīties dažādos ar sēnēm un to izmantošanu saistītos semināros vai citos līdzīgos pasākumos un arī aktīvi to dara. Vasaras beigās un rudenī biedrības biedri rīko vai vada sēņu izstādes Latvijas reģionos, kā arī būtiski līdzdarbojas pašā vērienīgākajā šāda veida izstādē, kuru ik rudeni organizē Latvijas Nacionālais dabas muzejs.

Biedrībā ir mikologi, kas darbojas dažādās mikologijas nozarēs - meža mikoloģijā (VMI Silava), fitopatoloģijā (LLU), ēku koksnes izpētē (KĶI), sēņu daudzveidības izzināšanā (LNDM).

Biedrības nozīmīgākās starptautiskās aktivitātes

 XVI Baltijas valstu mikologu un lihenologu simpo- 
zijs (Latvija, 2005) 

 XIX Baltijas valstu mikologu un lihenologu simpo- 
zijs (Latvija, 2014)