Vietnes sadaļas

Lapiņsēnes

Bārkstainā mušmire: atradnes Latvijā

Amanita strobiliformis

# Ģeogrāfiskā vieta  Gads, mēnesis  Skaits Atradējs  Foto Informācijas avots Piezīmes
1 Vircavas pag. Oglaine 1919 jūlijs ? F.E.Štolls - F.E.Štolla grāmata Ir zīmējums (F.E.Štolls)
2 Eleja, parks/pie parka 1951
1961
?
?
O.Lapiņš
O.Lapiņš
-
-
O.Lapiņa publikācija
I.Dānieles publikācija
Ziņas par konkrētajām šo atradumu vietām un laikiem dažādos avotos ir nedaudz atšķirīgas
3 Mežotne (Lielplatone?) 1951 ? O.Lapiņš - O.Lapiņa publikācija
4 Ikšķile, parks pilsētā 2005 aug. 1 I.Degtere + Latvijas Dabas muz.  
5 Tērvetes dabas parks 2009 jūlijs 1 E.Mūkins + atradējs, personīgi 2010 nav konstatēta
6 Sigulda, parks pilsētā 2011 aug.-okt.
2012 jūlijs-aug.
2013 jūlijs-sep.
2015 aug.-okt.
2016 jūlijs¹-aug.
6
5
5
5
11+4
E.Mūkins
E.Mūkins
E.Mūkins
E.Mūkins
E.Mūkins
+
+
+
+
+
atradējs, personīgi
atradējs, personīgi
atradējs, personīgi
atradējs, personīgi
atradējs, personīgi
Atradne tiek monitorēta ik gadu visu sezonu (arī 2014, taču tad neviens eks. netika konstatēts)
7 Augstkalnes pag. dienvidi 2012 aug. 1 D.Meiere + atradēja, personīgi Mežā 2 km no atradnes #8
8 Augstkalnes pag. centrs, parks un tā apkārtne 2014 aug.
2015 aug.
2016 jūlijs¹
1
1
~20+8
R.Vilks
S.Urbāne
J.Belova+
S.Urbāne
+
+
+
atradējs, pastarpināti
atradēja, personīgi
atradējas, personīgi
2 km no atradnes #7; novērota arī iepr.gados, turklāt nozīmīgā skaitā, taču tad nav atpazīta
9 Pilsrundāle, Rundāles pils priekšā, mežparkā u.c. 2016 jūlijs-aug. 65
+33
V.Ērmane + vietne dabasdati.lv + atradēja personīgi Novērota arī iepr.gados, taču tad nav atpazīta
10 Svitenes pag., Maizītes 2016 jūlijs 2 J.Zemtautis + atradējs, personīgi Iepriekš nav tur augusi!
11 Pilsrundāle, vidusskola 2016 jūljs 1 V.Ērmane + vietne dabasdati.lv 1 km no atradnes #9
12 Svitenes pag. centrs 2016 jūlijs-aug. 9+4 V.Ērmane + vietne dabasdati.lv 1½ km no atradnes #10
13 Rundāles pag. Saulaine 2016 jūlijs 1 V.Ērmane + vietne dabasdati.lv Pie stadiona
14 Bukaišu pag. centrs 2016 jūlijs-aug. 14+4 S.Urbāne + atradēja, personīgi 3 km no atradnes #15
15 Bukaišu pag., pamatskola 2016 jūlijs-aug. 4+4 K.Zvirgzdiņš + S.Urbāne, personīgi 3 km no atradnes #14
16 Tērvetes pag., Robežnieki 2016 jūlijs 1 D.E.Buķevics + atradējs, personīgi 1 km no atradnes #17
17 Tērvetes pag., Zelmeņi 2016 jūlijs 1 D.E.Buķevics + atradējs, personīgi 1 km no atradnes #16
18 Dobele, no stacijas uz DA 2016 jūlijs-aug. 7+1 E.Bēvalde + atradēja, personīgi Biroju ēkas pagalmā,skvērā

¹ Dažu augļķermeņu izskats nepārprotami liecina, ka tie sākuši augt jau jūnijā.

Iespējams, ka Siguldā atrasta arī 1,5 km no vietas #6 (2013. gada jūlijs, E.Mūkins), taču īpatnējs eks., par kura piederību sugai nav pilnas pārliecības.

Tabula atspoguļo situāciju 2016. gada 31. decembrī. Sakarā ar ziņojumu plūsmas apsīkšanu pēc tam, kad šai sugai bija izbeidzies Gada sēnes statuss,
tabulas papildināšana ir pārtraukta. Taču mums ir zināms, ka vēl vismaz viena atradne kopš tā laika ir uzieta Zemgales dienviddaļā, bet divas - citur:

# Ģeogrāfiskā vieta  Gads, mēnesis  Skaits Atradējs  Foto Informācijas avots Piezīmes
A Daugavpils, Cietoksnis 2017 augusts 4 G.Leiburgs + atradējs, personīgi Cietokšņa apstādījumos
B Rīga, Ganību dambis 2022 augusts 1 A.Jeršovs + atradējs, personīgi Ielas malas alejā pie nr.24a

Tabulas pārpublicējot, atsauce uz senes.lv ir obligāta.

  Atpakaļ uz sugas aprakstu