Vietnes sadaļas

Bekas

Neīstā bērzubeka: atradnes Latvijā

Leccinum pseudoscabrum

# Vieta (administratīvā teritor. ) Vieta (ģeogrāfiskie orientieri ) Gads, mēn.      Eks. Novērotājs   Foto Informācijas avots    Piezīmes      
1 Siguldas nov., Siguldas pilsēta no Krimuldas centra <1 km SW 2010 aug.¹
2013 jūlijs
2018 aug.
1
2
1
Edgars Mūkins
Edgars Mūkins
Edgars Mūkins
+
+
-
atradējs, personīgi
atradējs, personīgi
atradējs, personīgi
Neregulāri apsekota sākumā vair. reizes ik gadu, vēlāk - reti
2 Siguldas nov., Siguldas pagasts Nurmižu gravu rezerv. SW galā 2016 jūlijs 3 Edgars Mūkins + atradējs, personīgi Vēlāk apsekota reti
3 Siguldas nov., Siguldas pilsēta
Lakstīgalu gravas labajā nogāzē
2016 jūl.-sept.
2017 aug.-sept.
2018 aug.
2019
sezona
2020 jūnijs
 24
 15
 >1
>100
~5
Edgars Mūkins
Edgars Mūkins
Edgars Mūkins
Edgars Mūkins
Edgars Mūkins
+
+
-
+
+
atradējs, personīgi
atradējs, personīgi
atradējs, personīgi
atradējs, personīgi
atradējs, personīgi
Kopš pamanīšanas tiek apsekota daudz reižu sezonā
4 Siguldas nov., Siguldas pilsēta Gaujas senlejas kreisajā nogāzē 2016 aug. 1 Edgars Mūkins  + atradējs, personīgi Vēlāk apsekota reti
5 Ērgļu novads, Ērgļu pagasts Meltnes lejteces kreisajā krastā 2017 aug. 2+1 Edgars Mūkins,
Sergejs Vedjanovs
 - pirmais atradējs par
visiem eks., personīgi
S.V. ievāktajam eks. sugu noteica E.M.
6 Siguldas nov., Siguldas pilsēta Vikmestes gravas augšgalā 2017 sept. 1 Edgars Mūkins  - atradējs, personīgi Vēlāk apsekota reti
7 Alojas nov., Braslavas pagasts Apm. 6 km no Alojas pilsētas 2018 sept. 3 Inga Nemše  + atradējs, personīgi  
8 Engures nov., Smārdes pagasts Lustūžkalna apkārtnē 2019 jūnijs >10 Inita Dāniele  + atradējs, personīgi  
9 Mazsalacas nov., Skaņkalnes p. pie Skaņākalna dabas takas 2020 jūnijs 1 Maija Sidorenko  + atradējs, personīgi  

¹ Suga droši noteikta tikai pēc otrā atraduma 2013.g.

Gandrīz noteikti ir manīta vēl vairākos gadījumos, lielākoties - ievācot paraugus Dabas muzeja sēņu izstādēm, taču suga tad nav droši noteikta un novērojuma dati nav fiksēti.

Tabula atspoguļo situāciju 2020. gada 30. jūnijā.
To pārpublicējot, atsauce uz senes.lv ir obligāta.

  Atpakaļ uz sugas aprakstu