Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Citādās 

Mainīgā kaussēne
Brūnā kaussēne Peziza varia Pūšļu kaussēne
 

Liela askusēne (atpletums līdz 10 cm vai vairāk), jaunībā dziļi, vecumā ļoti sekli kausveidīga (gandrīz plakana, tikai ar uzlocītu nelīdzenu maliņu), ar brūnu iekšpusi un gaišāku, smalkas apsarmes klātu ārpusi; piestiprināta substrātam tikai augļķermeņa vidū, taču bez kātiņa (paretam - ar ļoti īsu rudimentāru kātiņu). Dažādu eksemplāru morfoloģiskās, krāsu u.c. īpatnības mēdz būt diezgan atšķirīgas. Aug no vēla pavasara līdz rudenim uz trūdošas koksnes vai ar trūdvielām bagātā augsnē pa vienai vai, ievērojami tipiskāk, grupās. Pareti sastopama. Par ēdamību drošu ziņu nav.

 

Pamatojoties uz mūsdienu pētījumiem molekulārā līmenī, mainīgās kaussēnes jēdzienā ir iekļaujama, neraugoties uz diezgan ievērojamām izmēru, krāsas, morfoloģiskām u.c. atšķirībām, arī plašā kaussēne (Peziza repanda), kā arī vēl divas citas kaussēnes (Peziza cerea, Peziza micropus). (Augstāk sniegtajā aprakstā šis sugas jēdziena paplašinājums ir ietverts.) Tādēļ par mainīgo kaussēni tagad nereti runā kā par sugu kompleksu.

Sākumā mainīgās kaussēnes forma ir dziļi kausveidīga. (Izcilnis ar caurumu, kurš redzams eksemplārā pa labi, ir anomālija).
Kausiņa iekšpuse ir brūna, taču gaišuma pakāpe mēdz būt diezgan dažāda; ārpuse ir nedaudz gaišāka, ar smalku apsarmi.

Pieaugusi mainīgā kaussēne ir gandrīz plakana, tikai ar uzlocītu (nereti saplaisājušu) malu. Atpletums var pārsniegt 10 cm.

Mainīgā kaussēne ir piestiprināta substrātam vienīgi vidū (sk. apgāzto), tomēr nekāda kātiņa tai parasti nav
(paretam - rudimentārs). Pieaugušai mainīgajai kaussēnei kausiņa iekšpuses vidusdaļa visai bieži ir krunkaina.

Brūnā kaussēne

Kaussēnes

Pūšļu kaussēne
 

Citādās