Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Lapiņsēnes

Atmatenes ("šampinjoni")
 

Atmatenes ir dažāda lieluma lapiņsēnes, kurām ap kātiņu ir gredzens, bet tā pamatnei nav bumbuļveida paresninājuma un to neaptver maksts. Lapiņas tām nekad nav baltas: sākumā gaiši pelēkrozā, ar laiku arvien tumšākas. Izņemot vienu sugu, atmatenes ir ēdamas (uzreiz cepamas).

 

Klikšķinot uz galerijas attēla vai sugas nosaukuma, var nokļūt pie sugas ilustrēta apraksta kādā no mūsu vietnēm - fungi.lv vai senes.lv. Pievērsiet uzmanību, ka vietnes fungi.lv sugu aprakstos līdzās galvenajai lappusei ir vēl papildlappuses ar fotoattēliem un skaidrojumiem!
Pilsētas atmatene
Agaricus bitorquis
Aug blīvā augsnē pilsētvidē (dažreiz uzlaužot asfaltu!).
Dzeltējošā atmatene
Agaricus silvicola
Aug skuju (it īpaši egļu) un lapu koku mežos, parkos.
Tīruma atmatene
Agaricus arvensis
Aug mežmalās, pļavās, ganībās u.c. mēslotās vietās.Sarkstošā atmatene
Agaricus langei
Aug egļu un jauktos mežos.Griezumā uzkrītoši sarkst.
Cildenā atmatene
Agaricus augustus
Aug pilsētvidē, arī lapukoku un egļu mežos, dārzos.
Milzu atmatene
Agaricus vaporarius
Aug dārzos, tīrumos, uz komposta, reizēm pilsētvidē.

 Pavisam Latvijā sastopamas apmēram 15 atmateņu sugas.
 Vienīgo indīgo tā arī sauc - indīgā atmatene (Agaricus xanthoderma);
 tās raksturīgākā pazīme - mīkstums ievainojumu vietās intensīvi dzeltē.


Riekstu sārtsporene
Leucoagaricus cretaceus
Radniecīga un līdzīga atmatenēm, tikai lapiņas gaišas, tādēļ sajaukt ar balto mušmiri ir vieglāk nekā atmateni. Aug dārzos, parkos, pļavās, ganībās, uz komposta utt.
 

Lapiņsēnes