Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Lapiņsēnes

Dižsardzenes un saulsardzenes
 

Dižsardzenes ir lielas un vidējas, saulsardzenes - vidējas un mazas lapiņsēnes. Visām ir kopīgs tas, ka uz gaišas cepurītes ir tumšākas zvīņas un ka kātiņu apjož gredzens, ne vienai vien sugai - ar laiku izzūdošs; dižsardzenēm tas ir brīvi pabīdāms augšup un lejup, saulsardzenēm - neizkustināms. Aug vasarā (pat no jūnija), bet īpaši - rudenī. Sastopamība - no bieži līdz ļoti reti. Dižsardzenes pārsvarā ir ēdamas, saulsardzenes - pārsvarā ne.

 

Klikšķinot uz galerijas attēla vai sugas nosaukuma, var nokļūt pie sugas ilustrēta apraksta kādā no mūsu vietnēm - fungi.lv vai senes.lv. Pievērsiet uzmanību, ka vietnes fungi.lv sugu aprakstos līdzās galvenajai lappusei ir vēl papildlappuses ar fotoattēliem un skaidrojumiem!

Dižsardzenes
 Lielā dižsardzene
Macrolepiota procera
Milzīga (līdz 30 cm ø, 35 cm augsta). Ēdama pat jēla.
Sarkstošā dižsardzene
Macrolepiota rhacodes
Apmēram divreiz mazāka nekā lielā. Griezumā sarkst.
Dārza dižsardzene
Macrolepiota rhacodes var. bohemica
Sarkstošās lielumā. Aug siltumnīcās, skudrupūžņos.Paugurainā dižsardzene
Macrolepiota mastoidea
Vidēja (ø ~10 cm), ar pauguru cepurītes vidū. Ļoti reta.
Konrada dižsardzene
Macrolepiota konradii
Vidēja (ø ~10 cm). Ārkārtīgi reta: Latvijā atrasts 1 eks.
Meiteņu dižsardzene
Macrolepiota nympharum / Leucoagaricus nympharum
Neliela (ø ~8 cm), ar baltām 3-stūra zvīņām. Ļoti reta.

 Latvijā konstatēta vēl viena dižsardzeņu suga:
 sēnalainā dižsardzene (Macrolepiota excoriata).

Saulsardzenes
 Smailzvīņu saulsardzene
Lepiota aspera (L.acutesquamosa)
Ar smailām zvīņām. Aug labā augsnē mežos, dārzos.
Vairoga saulsardzene
Lepiota clypeolaria
Neliela (ø 4-8 cm). Aug skuju koku un jauktos mežos.
Dzeltenkāta saulsardzene
Lepiota magnispora (L.ventriosospora)
Neliela (ø 4-8 cm). Aug skuju koku un jauktos mežos.
 

Sekstainā saulsardzene
Lepiota cristata
Maza (ø 1-3 cm). Ar sarkanbrūnām zvīņām un vidu. Aug skujukoku un jauktos mežos, zālājos. Bieža.
 

Kaķu saulsardzene
Lepiota felina
Maza (ø 2-3 cm). Ar brūni melnām zvīņām, pašā vidū melna. Aug skujukoku un jauktos mežos. Reta.

 Latvijā ir konstatētas pavisam 20 saulsardzeņu sugas 
 (ieskaitot tās divas, kuras tagad pārceltas uz ģinti Echinoderma).
Dažu sugu saulsardzenes ir indīgas!

Lapiņsēnes