Vietnes sadaļas

Citādās sēnes

Toverīšu sarkosoma: atradnes Latvijā

Sarcosoma globosum

#

Datums

Vieta (administratīvā teritorija)

Vieta (ģeogrāfiskie orientieri)

Pirmais atradējs

Kam paziņots

1

1936¹

Engures novada Smārdes pagasts²

Pie Tukuma NE robežas, Putniņu mežā

Heinrihs Skuja¹

publ. uz papīra

2

2000.04*

Tukuma novada Tumes pagasts

Pie Tukuma-Engures ceļa, Raudas mežā

Vija Notte

L. Dabas fondam

3

2005.04

Valkas novada Vijciema pagasts

Ainavu apvidū Ziemeļgauja pie Kankarīšu ieža

Viesturs Lārmanis

LU Bioloģijas fak.

4

2012.04*

Apes novada Trapenes pagasts

Melnupes mežā pie Tetersalas purva

V.Pilāts, A.Namatēva

Dabas muzejam

5

2014.05*

Apes novada Gaujienas pagasts

No Gaujienas pagasta centra 3 km uz SW

Ainars Gaidis

Dabas muzejam

6

2015.03*

Rēzeknes novada Lendžu pagasts

No Lendžu pagasta centra 3½ km uz NWW

Edgars Zapāns

Dabas muzejam

7

2015.04*

Kandavas novada Zemītes pagasts

 

Vineta un Juris Apses

Dabas muzejam

8

2015.04

Smiltenes novada Bilskas pagasts

Bilskas pagasta SE stūrī pie ceļa A2 (2 vietās)

Normunds Vīksna

senes.lv

9

2015.04*

Ventspils novada Ugāles pagasts

Dabas parkā Abavas senleja, Abavas krastā

Aivars Zernevics

Mikologu b-bai

10

2015.04*

Jaunpiebalgas nov. Jaunpiebalgas pag.

No Jaunpiebalgas pag. centra 2½ km uz SE

Gundars Galindoms

Dabas muzejam

11

2016.04

Dagdas novada Andrupenes pagasts

No Andrupenes pagasta centra 2 km uz NW

Juris Vīgulis

dabasdati.lv

12

2016.04

Ciblas novada Līdumnieku pagasts

Pie Ļebedincu purva dienvidu malas

Uģis Piterāns

dabasdati.lv

13

2017.04

Tukuma novada Sēmes pagasts

No Raudas kapiem ¾ km uz SSW

Zaiga Kaire

dabasdati.lv

14

2017.04

Rēzeknes novada Feimaņu pagasts

No Rušona ezera 3 km uz NE

Kaspars Bergs

senes.lv

 

¹ Gadaskaitlis, kā arī vārds/uzvārds attiecas nevis uz novērojumu, bet uz tā publicēšanu.
² Atbilstoši vēsturiskā toponīma Putniņu mežs skaidrojumam, ko sniedzis Tukuma muzejs.
* Augļķermeņi ir konstatēti arī vismaz vienā no nākamajiem gadiem.

 
Piezīme. Ka 1936.g. un 2000.g. atradumu vietas ir ģeogrāfiski dažādas, noskaidrots
2017. gada 25. aprīlī pēc konsultācijas, ko vietnei senes.lv sniedzis Tukuma muzejs.
Tās atdalot, visu vēlāko atradņu kārtas numuri ir atbilstoši palielinājušies par vienu.

Tabula atspoguļo situāciju 2017. gada 30. oktobrī.
To pārpublicējot, atsauce uz senes.lv ir obligāta.


 
Toverīšu sarkosoma: ziņas no novērotājiem

Ziņu saņēmējs - vietne senes.lv, ja nav norādīts citādi

Sarcosoma globosum

2016. gads

● Saņemta ziņa no Ainara Gaida, ka aizpērnajā/pērnajā atradnē Apes novada Gaujienas pagastā 13. februārī ir uzieti trīs augļķermeņi.
● Saņemta ziņa no Diānas Meieres, ka arī pērnajā atradnē Kandavas novada Zemītes pagastā 28. februārī ir uzieti 50–60 augļķermeņi.
● Saņemta ziņa no Edgara Zapāna, ka pērnajā atradnē Rēzeknes novada Lendžu pagastā 11. martā nav uziets neviens augļķermenis.
● Saņemta ziņa no Aivara Zernevica, ka pērnajā atradnē Ventspils novada Ugāles pagastā 13. martā ir uziets tikai viens augļķermenis.
● Vietnē dabasdati.lv publicēta Jura Vīguļa ziņa par jaunu atradni Dagdas novada Andrupenes pagastā, kurā uzieti 40–50 augļķermeņi.
● Vietnē dabasdati.lv publicēta Uģa Piterāna ziņa par jaunu atradni Ciblas novada Līdumnieku pagastā, kurā uzieti 30–50 augļķermeņi.
● Saņemta ziņa no Gata Sproģa, ka pērnajā atradnē Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagastā 29. aprīlī uzieti tikai 7 augļķermeņi.

2017. gads

● Saņemta ziņa no Ainara Gaida, ka pastāvīgajā atradnē Apes novada Gaujienas pagastā jau 1. janvārī uziets apm. ducis augļķermeņu.
● Saņemta ziņa no Ainara Gaida, ka Gaujienas pagasta sēnes līdz 10. februārim nav manāmi paaugušās, toties vēl nākušas klāt jaunas.
● Saņemta ziņa no Ainara Gaida, ka Gaujienas pagasta sēnes, kas bija pamanītas janvārī, arī līdz 16. martam tikpat kā nav paaugušās.
● Saņemta ziņa no Aivara Zernevica, ka atradnē Ventspils novada Ugāles pagastā februāra vidū uziets viens augļķermenis, martā otrs.
● Saņemta ziņa no Normunda Vīksnas, ka atradnē Smiltenes novada Bilskas pagastā 29. martā it neviens augļķermenis nav konstatēts.
● Saņemta ziņa no Ainara Gaida, ka Gaujienas pagasta sēnes, kas bija pamanītas janvārī & februārī, arī 6. aprīlī nav bijušas paaugušās.
● Saņemta ziņa no Edgara Zapāna, ka aizpērnajā atradnē Rēzeknes novada Lendžu pagastā 13. aprīlī uziets viens vienīgs augļķermenis.
● Saņemta ziņa no Ainara Gaida, ka Apes novada Trapenes pagasta atradnē un apkārtnē 15. aprīlī bijis vismaz 250-300(!) augļķermeņu.
● Vietnē dabasdati.lv publicēta Zaigas Kaires ziņa par jaunu atradni Tukuma novada Sēmes pagastā, kur 23. aprīlī uzieti 3 augļķermeņi.
● Saņemta ziņa no Kaspara Berga par jaunu atradni Rēzeknes novada Feimaņu pagastā, kur 23. aprīlī ir bijuši vismaz 20-30 augļķermeņi.
● Saņemta info (pastarpināti) no Viļņa Reguta par 2 augļķermeņiem 26. martā Tukuma novada Tumes pagastā, iesp., atradnē #2 (2000).
● Saņemta ziņa no Gata Sproģa, ka aizpērnajā atradnē Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagastā 4. maijā bijis tikai 1 augļķermenis.
● Saņemta ziņa no Ainara Gaida, ka Gaujienas pagasta atradnē jau 28. oktobrī pamanīti 6 mazi (diametrs 1½-2 centimetri) augļķermeņi.

Apkopojums aptver laiku līdz 2017. gada 30. oktobrim.
To pārpublicējot, atsauce uz senes.lv ir obligāta.


 
  Atpakaļ uz sugas aprakstu 
 
  Atpakaļ uz Sarkano grāmatu