Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Lapiņsēnes

Konrada dižsardzene
  Macrolepiota konradii  
 

Vidēja lieluma lapiņsēne (cepurītes diametrs 6-12 cm, kātiņa garums līdz 15 cm), kuras baltajai cepurītei vidu zvaigžņveidīgi klāj brūna virsmiziņa, bet pārējo daļu - gaišākas zīdaini šķiedrainas zvīņas. Aug rudens pusē. Ārkārtīgi reti sastopama: ir konstatēts viens vienīgs eksemplārs. Ēdama.

Mūsdienās dažas publikācijas Konrada dižsardzeni vairs netraktē kā patstāvīgu sugu - to pielīdzina paugurainajai dižsardzenei. Taču, par cik tā ir vizuāli diezgan atšķirīga, mūsu vietnē to joprojām saglabājam nodalītu.

 

Pirmo reizi Latvijā konstatējis Edgars Mūkins 2018. gada 11. novembrī Inčukalna novadā ~2 km uz ziemeļrietumiem no Silciema dzelceļa pieturas (330 kV elektrolīnijas tuvumā, posmā starp šoseju A2 un Gauju). Pēc ziņām no Dabas muzeja, līdzīgas sēnes manītas arī agrāk, taču nav radusies pietiekama pārliecība par piederibu šai sugai.

Konrada dižsardzenes pamatā baltajai cepurītei vidu zvaigžņveidīgi klāj brūna virsmiziņa, bet perifēriju - gaišākas zīdaini šķiedrainas zvīņas.
Gredzens ap kātiņu, tāpat kā citām dižsardzenēm, ir kustināms - pabīdāms augšup vai lejup.

Šīs lappuses foto ir no vienīgās zināmās atradnes - Inčukalna novada ziemeļaustrumos.
Aplūkojot fotoattēlus, jāņem vērā, ka kātiņa augšgals bija tik stipri gliemeža sagrauzts,
ka vairs lāgā neturēja cepurīti, un tā bija nošķiebusies sāņus par apmēram 45 grādiem.


Šī ir sugas atainojuma pagaidu versija. Nākotnē tā tiks
 aizstāta ar izvērstāku, pirmām kārtām, plašāk ilustrētu.

Diž-/saul-
sardzenes

 
 
 

Lapiņsēnes