Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Lapiņsēnes

Paugurainā dižsardzene
Macrolepiota mastoidea
 

Vidēja lieluma lapiņsēne (cepurītes diametrs 6-12 cm, kātiņa garums līdz 15 cm), kurai uz baltās cepurītes ir gan nelielas baltas zvīņas, gan sīki gaišbrūni graudiņi, bet tās centrā - smails brūngans paugurs. Aug rudens pusē mežmalās, pļavās, ganībās. Skaitās ļoti reti sastopama. Ēdama.

Paugurainā dižsardzene izceļas ar stipri izteiktu, smailu brūnganu pauguru cepurītes centrā.
Gredzens ap kātiņu, tāpat kā citām dižsardzenēm, ir kustināms - pabīdāms augšup vai lejup.

Jaunai paugurainajai dižsardzenei paugurs padara vēl neatpletušos cepurīti izteikti smailu.

Paugurainās dižsardzenes lapiņas ir baltas un ciešas. Kātiņu klāj mazliet tumšākas zvīņas.

Diž-/saul-
sardzenes

 
 
 

Lapiņsēnes