Vietnes sadaļas

1.reizi atrastās 

Pārslainās bekas blāvā varietāte Latvijā
Egļu baravikas dzeltenā forma Boletus erythropus var. discolor Smadzeņveida receklene
 

Pārslainās bekas blāvajai varietātei kātiņš ir blāvāk dzeltens, un uz tā tikpat kā nav sarkano pārslu. Ilustrētu aprakstu par šo sugu kopumā, t.sk. par abām šīs sugas varietātēm, sk. mūsu vietnē šeit.

 

Jau agrāk Latvijā vairākkārt bija manītas bekas, kuras pēc augļķermeņa formas, izmēriem, krāsojuma stipri atgādināja parasto raganbeku un Aizsargājamo sugu sarakstā iekļauto pārslaino beku, tikai uz kātiņa nebija nedz raganbekai piemītošā tīklojuma, nedz pārslainajai bekai piemītošā pārslu klājuma. Dažas pat bija atnestas uz Dabas muzeja sēņu izstādēm, tomēr suga ilgu laiku palika nenoskaidrota. Bekas eksemplāru ar ļoti izteiktām specifiskajām iezīmēm uzgāja Edgars Mūkins 2010. gada 26. jūnijā Mālpilī zālājā zem ozoliem, taču tikai krietni vēlāk (2012. gadā) izdevās pārliecinoši saprast, ka tā ir pārslainās bekas blāvā varietāte, kura acīmredzot ir sastopama vēl stipri retāk nekā košā varietāte.
Pēc 2010. gada jaunu ziņojumu par pārslainās bekas blāvās varietātes atradumiem Latvijā nav bijis.

 

Pārslainās bekas blāvā varietāte (lielāku foto sk. šeit).

Egļu baravikas dzeltenā forma

1.reizi atrastās 

Smadzeņveida receklene