Vietnes sadaļas

Lapiņsēnes

Maigā pundurkamolene
Vēlā pundurkamolene Panellus mitis Sūrā pundurkamolene
 

Maziņa (cepurītes platums ½-3 cm) lapiņsēne ar asimetrisku cepurīti nieres vai gliemežnīcas formā, sākumā baltu, bet vēlāk no vidus brūnējošu; ar sākumā baltām, tad sārti pelēcīgām vai okersārtām lapiņām; ar rudimentāru sānisku kātiņu, uz kura ir sīkas baltas pārslas. Aug pavēlā rudenī uz skujkoku kritalām (retāk uz celmiem) lielos ciešos baros, kuri sastāv no atsevišķām sēnēm un maziem čemuriņiem. Bieži sastopama. Neēdama.

Maigā pundurkamolene aug lielos un ciešos baros uz skujkoku kritalām (retāk uz celmiem). Tā ir visai gaiša un tipiski tikai centimetru vai divus plata.

Maigās pundurkamolenes cepurīte ir sīka (sal. ar priedes skuju) un asimetriska, sākumā balta ar mazliet sārtu nokrāsu, bet vēlāk brūnē (sk. zemāk).

Maigās pundurkamolenes lapiņas ir sākumā baltas, bet vēlāk kļūst sārti pelēcīgas vai okersārtas. Kātiņš ir rudimentārs un saliekts, arī gandrīz balts.

 

Ar laiku maigās pundurkamolenes cepurītes virsa brūnē, sākot no centra.

Maigās pundurkamolenes lapiņas reizēm ir zarotas, taču tādu nav daudz.

(Abos foto ir viens un tas pats maigās pundurkamolenes mini-čemuriņš no augšpuses un apakšpuses.)

Uz maigās pundurkamolenes īsā, stipri saliektā un gandrīz baltā kātiņa ir sīkas pavisam baltas pārslas.

Vēlā pundurkamolene

Pundur-
kamolenes

Sūrā pundurkamolene
 

Lapiņsēnes