Vietnes sadaļas

Lapiņsēnes

Sūrā pundurkamolene
Maigā pundurkamolene Panellus stipticus Izplestā pundurkamolene
 

Maziņa (cepurītes platums līdz 3 cm) lapiņsēne ar strupu, asimetriski novietotu kātiņu, kura aug lielos blīvos baros un/vai čemuros uz nedzīvas lapkoku (pie mums - visbiežāk bērza un ozola) koksnes pavēlā rudenī. Pateicoties sīkstajai konsistencei, saglabājas līdz nākamajam pavasarim un pat ilgāk. Bieži sastopama, tikai mazo izmēru dēļ mēdz palikt neievērota. Nav ēdama ļoti sūrās garšas dēļ. Ziemeļamerikas austrumu piekrastē augošajām sūrajām pundurkamolenēm pārsvarā piemīt bioluminiscence, turpretī citviet pasaulē sastopamajām, tostarp Latvijā, tā nav novērota.

Nesen izaugušas sūrās pundurkamolenes. (Fotografētas 26. oktobrī.) Cepurīte ir gaiši brūganpelēka ar smalku, pārsvarā radiālu plaisājumu. Tās forma ir izteikti asimetriska, un kātiņš ir novietots vienā tās malā. Lapiņas ir diezgan cieši sablīvētas un sākuma gaiši brūnas, vēlāk kļūst tumšāk brūnas (sk. zemāk).

Šī ir sugas atainojuma pagaidu versija, kurā ir saliktas kopā 
lielākoties dažādā citā sakarībā izgatavotas fotoilustrācijas.
Kaut kad nākotnē tā tiks aizvietota ar sakārtotāku versiju.

Zemāk: sūrās pundurkamolenes ir tik sīkstas un citādā ziņa izturīgas, ka saglabājas gandrīz kā jaunas pat līdz nākamajam pavasarim, vienīgi cepurītes virsa aizvien vairāk saplasā, bet lapiņas kļūst tumšāk brūnas un viļņveidīgi sakrokojas. Skat. arī ilustrāciju ģints pārskata lappusē.

Fotografēšanas datumi:

18. aprīlis

28. marts

 8. marts

 8.marts

 
 
 

Ar laiku sūrajai pundurkamolenei cepurītes virspuse raksturīgi saplaisā.
___________________________________________________________

 

Šo attēlu pilnā lielumā sk. ģints pārskata lappusē.

Maigā pundurkamolene

Pundur-
kamolenes

Izplestā pundurkamolene
 

Lapiņsēnes