Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Citādās 

Daudzveidīgā ksilārija
Xylaria polymorpha
 

Šīm sēnēm augļķermeņi (stromas) ir aptuveni vālesveidīgi, nereti saplacināti vai arī citāda veidā pēc formas neregulāri; dažreiz zaroti, līdz 10(15) cm gari un līdz ~2 cm resni, ar koksnainu konsistenci. Aug uz trūdošas ozolu, liepu un citu lapukoku koksnes, parasti grupās. Sēne skaitās ļoti reti sastopama, ir iekļauta Aizsargājamo sugu sarakstā. Neēdama.

 
Vispār. fotoilustrācijas Attīstības stadiju foto

Viena no tipiskajām daudzveidīgās ksilārijas augtenēm ir vecas, apsūnojušas kritalas. Šādās augtenēs ksilārijas ir
parasti sastopamas baros, kurus veido gan pa divām-trim-četrām cieši blakām izaugušas, gan atsevišķas sēnes.

Cita tipiska augtene ir veci, satrupējuši celmi vai vecas saknes, kas saglabājušās augsnē pēc celma iznīcināšanas.
Šādās augtenēs ksilārijas parasti ir saspiedušies vienā ciešā pušķī (vai arī nedaudzos), kurā to ir kādi 10 vai vairāk.

 

Daudzveidīgās ksilārijas stromām piemīt
melnu vai tumšpelēku vālīšu izskats.

Pa kreisi: maza uz kritalas izaugusi stroma.
Augšā: uz veca celma pamatnes izaugušas
stromas - gan veselas, gan griezumā.

Šīs lappuses foto ir no četrām atradnēm Gaujas Nacionālā parka dienvidrietumu daļā un Siguldas pilsētā.

Vispār. fotoilustrācijas Attīstības stadiju foto
 

Koksnainas
uz koksnes

 
 

Citādās