Vietnes sadaļas

Lapiņsēnes

Zaķu tintene
Zaķkājas tintene Coprinus lagopides / Coprinopsis lagopides Ugunskura tintene
 

Neliela (diametrs 1½-4 cm) lapiņsēne ar sākotnēji olveidīgu (vai vārpstveidīgu) cepurīti peļpelēkā krāsā, kuru tobrīd blīvi noklāj baltu šķiedrainu zvīņu pušķīši; tad ar atpletušos, krokaini rievainu un gandrīz kailu cepurīti gaišpelēkā krāsā, kurai mala vecumā kļūst uzliekta, viļņaina un daudzās vietās sašķēlusies. Vecumā lapiņas pašnoārdās melnā tintesveidīgā masā. Aug vasarā un rudenī uz deguļiem, trūdošas mulčas (bet ne "normālas" meža vai zālāju augsnes). Pēc izskata ir praktiski neatšķirama no zaķkājas tintenes (kurai raksturīga cita augtene). Pareti sastopama. Neēdama.

   

Vēl neatpletušās, zaķu tintenes, tāpat ka zaķkājas tintenes, patiešām mazliet atgādina zaķa kājas, no kā arī cēlušies šo sugu nosaukumi.

Sugai īpaši piemērotā augtenē - apdegušas sasmalcinātas koksnes klājienā - zaķu tintene var izveidot šādas palielas un ļoti blīvas grupas.

Tā kā droši noteikt sugu tik līdzīgām, turklāt īsmūžīgām sēnēm bieži vien iznāk gana komplicēti, virknei mūsu nofotografēto tas nav izdarīts.
Daži vizuāli izteiksmīgi zaķu/zaķkājas tinteņu eksemplāri, kuri nav līdz sugai pārliecinoši identificēti, ir skatāmi abu sugu kopīgajā lappusē.

Zaķkājas tintene

Tintenes

Ugunskura tintene
 
 

Lapiņsēnes