Vietnes sadaļas

"Citādās" sēnes

Nenoskaidrotas koraļļveidīgās
 

Tā kā pagaidām vēl neviens nav uzņēmies sistemātiski apzināt un pētīt koraļļveidīgās sēnes Latvijā (tās nav arī senes.lv primāro interešu lokā), mūsu zemē sastaptajām šāda veida sēnēm suga (un pat ģints) nereti tā arī paliek nenoskaidrota. Lai mūsējie šādu sēņu novērojumi tomēr neietu zudumā, sākam publicēt iegūtos foto kopā ar citiem novērojuma datiem.


Suga 2010-1

Daži desmiti eksemplāru atrasti nelielā laukumiņā  2010. gada augustā jauktā mežā pie Krimuldas. Kā kandidātsugas izskatītas Clavulina amethystina, Clavaria zollingeri, Ramaria violaceibrunnea u.c., taču it visām saskatītas lielākas vai mazākas neatbilstības morfoloģijā, krāsojumā vai citur. 2016. gada augustā praktiski tajā pašā vietā sēnes neatkarīgi no mums pamanījis Ivars Leimanis. Pētot minētā gada paraugus ar mikroskopu, Inita Dāniele tajos saskatījusi pat divu sugu pazīmes:
1) Clavulina amethystina (piedāvātais latviskais nosaukums - ametista vārpstene),
2) Clavaria zollingeri (piedāvātais latviskais nosaukums - lavandas vālene).
Vietnes dabasdati.lv ierakstos šī sēne viennozīmīgi figurē kā lavandas vālene (Clavaria zollingeri). Vēlāk atrasta vēl nedaudzās vietās dažādās Latvijas daļās.

 

Augļķermenis atradnē pie Krimuldas 2010. gada 15. augustā.

Cits augļķermenis tajā pašā atradnē 2010. gada 31. augustā.

Augļķermenis tajā pašā atradnē, tikai citā tās malā 2020. gada 31. jūlijā.

Šajos mūsu uzņemtajos sugas fotoattēlos krāsu toņi, ja arī nav atveidoti
gluži precīzi, katrā ziņā nav pārsātināti līdz pavisam nedabīgam košumam!

Suga 2012-2

Kopš 2012. gada ir augustā - septembrī regulāri novērota uz augsnes jauktā mežā pie Krimuldas, vienmēr vienā un tajā pašā vietā, tipiski - pāris grupas pa dažiem desmitiem eksemplāru katrā. 2017. gadā dažu simtu metru atstatumā pamanīta vēl viena neliela atradne (nav precīzi fiksēta). Noteikt sugu vai ģinti nav īsti mēģināts. Tomēr šī atraduma piesaukšana informācijā par Kunces zarvālenes konstatēšanu Latvijā ("Latvijas Veģetācija", 26. sēj., 138. lpp.) šķiet nepārliecinoša visai atšķirīgās zarojuma morfoloģijas dēļ.

 

Divi augļķermeņi jauktā mežā pie Krimuldas 2012. gada 31. augustā.

Daļa no augļķermeņu grupas gandrīz turpat 2016. gada 31. augustā.

Suga 2011-1

Atrasta 2011. gada 19. oktobrī uz augsnes cieši blakus apsūnojušai kritalai Krimuldas apkārtnē. Vieta nav ievērota un attiecīgi nav arī atkārtoti apsekota. Noteikt sugu vai ģinti nav mēģināts.

 

Vienīgais augļķemenis kaut kur Krimuldas apkārtnē 2011. gada 19. oktobrī.

Suga 2012-1

Atrasta 2012. gada 14. jūlijā uz dzīva koka (liepas?) pamatnes pavecā alejā Krimuldas apkārtnē. Apmeklējot atkārtoti, ne tajā, ne citos gados nav manīta. Noteikt sugu vai ģinti nav mēģināts.

 

Vienīgais augļķermenis (vai čemurs?) alejā pie Krimuldas 2012. gada 14. jūlijā.

Suga 2017-1

Atrasta 2017. gada 20. jūlijā uz augsnes Siguldā, jauktā mežā aiz Laurenču skolas vismaz 10 eks. Rudenī nedaudzi eks. uzieti arī jauktā mežā pie Silciema. Noteikt sugu vai ģinti vēl nav mēģināts.

 

Divi augļķermeņi (no lielākajiem) aiz Laurenču skolas 2017. gada 20. jūlijā.

"Citādās" sēnes

 

Bekas

 

Lapiņsēnes

 

Piepes