Vietnes sadaļas

  

Bekas

 

Lapiņsēnes

 

Vēl citas

Piepes, sīkpiepes, klājpiepes
Bracket fungi, crust fungi
 

Piepes ir koksni (dažkārt - augsnē slēptu koksni) noārdošas sēnes, kurām augļķermeņa apakšpusi klāj sporas saturoši stobriņi (t.i., piepes ir stobriņsēnes); to atveres šķiet kā sīkas poras. Vairākumam piepju ir cieta vai sīksta konsistence.

Par sīkpiepēm mēdz saukt sīkas koksni noārdošās sēnes, kurām augļķermeņa apakšpuse ir gluda - bez porām vai tml.

Par klājpiepēm mēdz dēvēt tās koksni noārdošās sēnes, kuras noklāj koksni plašā un plānā, ar laiku saplaisājošā slānī.

Šajā galerijā pārstāvēta daļa no Latvijā sastopamām piepju, sīkpiepju, klājpiepju sugām - gan parastām, gan ļoti retām.

Tā kā mūsu prioritātes ir citas, šādu sēņu iekļaušana senes.lv+fungi.lv nenorit pēc sistemātiska plāna, bet vairāk vai mazāk gadījuma secībā. No skaitliski prāvām ģintīm samērā apjomīgi (vismaz puse Latvijā zināmo sugu) pagaidām atainotas trīs: cietpiepes, kātiņpiepes, tauriņpiepes.

 

Lai piekļūtu sugas ilustrētam raksturojumam mūsu vietnē senes.lv vai fungi.lv, klikšķiniet sarakstā uz sugas nosaukuma. Zemāk daļai sugu (šobrīd - dažiem desmitiem, nākonē - visām vietnēs iekļautajām) var piekļūt, klikšķinot uz sēnes attēla. (Ievērojiet, ka fungi.lv sugu aprakstos līdzās galvenajai lappusei ir vēl papildu lappuses ar attēliem un skaidrojumiem!)

 

 
Galerijā ietvertās sugas latviešu alfabēta kārtībā Galerijā ietvertās sugas latīņu alfabēta kārtībā
Aitupiepe, parastā°
Aknene, parastā
Antrodija, rindu
Antrodīte, Hēnela
Apaļpore, kļavu
Apaļpore, mizas
Apmalpiepe, parastā°
Apmalpiepe, rožainā°
Bērzupiepe, brūnā
Brūnsvārcene, lazdu°
Brūnsvārcene, ozolu
Cerēna, vienkrāsas
Cietpiepe, apšu
Cietpiepe, augļkoku
Cietpiepe, egļu
Cietpiepe, ieliektā
Cietpiepe, melnā
Cietpiepe, melnsvītras
Cietpiepe, ozolu
Cietpiepe, parastā (varietāte)
Cietpiepe, pelēkā
Cietpiepe, priežu°
Cietpiepe, tumšbrūnā
Cinobrpiepe, parastā°
Čemurene, daivainā*
Datronija, parastā
Diplomitopore, iedzeltenā
Dūmaine, pelēkā
Egļpiepe, baltdzeltenā
Egļpiepe, liesmainā
Filcene, Šveinica
Kātiņpiepe, bumbuļa°
Kātiņpiepe, čemurainā
Kātiņpiepe, kastaņbrūnā°
Kātiņpiepe, mainīgā°
Kātiņpiepe, skropstainā°
Kātiņpiepe, taures²
Kātiņpiepe, ziemas°
Kātiņpiepe, zvīņainā
Klimakociste, ziemeļu°
Labirintpiepe, parastā
Lapiņpiepe, bērzu
Lazdupiepe, parastā²
Mīkstpiepe, lapkoku
Mīkstpiepe, pūkainā
Mīkstpiepe, sārtā
Mīkstpiepe, zilganā
Mīkstpore, maigā
Onnija, samtainā
Ozolpiepe, korķainā
Plakanpiepe, lakas
Plakanpiepe, parastā
Plakanpiepe, sveķainā
Plānpiepe, divkrāsu¹
Plānpiepe, purpura
Posapiepe, īstā°
Rūtaine, plaisājošā°
Sakņupiepe, egļu
Sakņupiepe, priežu
Samtpiepe, melnā
Sarene, krāšņā
Sausene, divgadīgā
Sērpiepe, parastā
Sētaspiepe, parastā
Sētaspiepe, smaržīgā
Sierpiepe, izstieptā
Sīkpiepe, alkšņu
Sīkpiepe, asinssarkanā
Sīkpiepe, purpura°
Sīkpiepe, raupjā°
Sīkpiepe, sarainā°
Spulgpiepe, alkšņu
Spulgpiepe, melnā
Spulgpiepe, zaķu
Šķeltpiepe, maldinošā
Tauriņpiepe, dzeltenā
Tauriņpiepe, pūkainā
Tauriņpiepe, raibā
Tauriņpiepe, sarainā
Tauriņpiepe, smaržīgā
Violetpiepe, egļu
Zeltpore, košā
Zeltpore, parastā
Albatrellus ovinus°
Bjerkandera adusta
Antrodia_serialis
Antrodiella hoehnelii
Aurantiporus fissilis
Cerrena unicolor
Chondrostereum purpureum°
Climacocystis borealis°
Coltricia perennis
Coriolopsis trogii
Daedalea quercina
Daedaleopsis confragosa
Datronia mollis
Dichomitus campestris²
Diplomitoporus flavescens
Fistulina hepatica
Fomes fomentarius°
Fomitopsis pinicola°
Fomitopsis rosea°
Ganoderma applanatum
Ganoderma lucidum
Ganoderma resinaceum
Gloeophyllum odoratum
Gloeophyllum sepiarium
Gloeoporus dichrous¹
Gloeoporus taxicola
Grifola frondosa*
Hapalopilus croceus
Hapalopilus nidulans
Heterobasidion annosum
Heterobasidion parviporum
Hymenochaete rubiginosa
Hymenochaete tabacina°
Ischnoderma benzoinum
Inonotus leporinus
Inonotus obliquus
Inonotus radiatus
Laetiporus sulphureus
Lenzites betulina
Leptoporus mollis
Onnia tomentosa
Oxyporus corticola
Oxyporus populinus
Phaeolus schweinitzii
Phellinus chrysoloma
Phellinus conchatus
Phellinus ferrugineofuscus
Phellinus ignarius var.cinereus
Phellinus nigricans
Phellinus nigrolimitatus
Phellinus pini°
Phellinus pomaceus
Phellinus punctatus
Phellinus robustus
Phellinus tremulae
Piptoporus betulinus
Polyporus badius°
Polyporus brumalis°
Polyporus ciliatus°
Polyporus squamosus
Polyporus tubaeformis²
Polyporus tuberaster°
Polyporus umbellatus
Polyporus varius°
Postia caesia
Postia placenta
Postia ptychogaster
Postia subcaesia
Pycnoporellus alboluteus
Pycnoporellus fulgens
Pycnoporus cinnabarinus°
Schizopora paradoxa
Stereum hirsutum°
Stereum rugosum°
Stereum sanguinolentum
Stereum subtomentosum
Trametes hirsuta
Trametes ochracea
Trametes pubescens
Trametes suaveolens
Trametes versicolor
Trichaptum abietinum
Xylobolus frustulatus°
 

¹ Suga pievienota galerijai 2022.g. 25. novembrī.
² Suga pievienota galerijai 2022.g. aprīlī-jūnijā.

 

* Attēlu klāsts paplašināts 2022.g. 6. novembrī.
 ° Attēlu klāsts paplašināts 2022.g. janvārī-jūlijā.

 
Ģinšu pārskata lappuses latviešu alfabēta kārtībā Ģinšu pārskata lappuses latīņu alfabēta kārtībā
Apmalpiepes¹
Cietpiepes
Kātiņpiepes
Mīkstpiepes
Plakanpiepes
Sakņupiepes
Sētaspiepes
Sīkpiepes²
Spulgpiepes
Tauriņpiepes
Fomitopsis¹
Ganoderma
Gloeophyllum
Heterobasidion
Inonotus
Phellinus
Polyporus
Postia
Stereum²
Trametes
 

¹ Pārskata lappuse izveidota 2022.g. 29. maijā.
² Pārskata lappuse izveidota 2022.g. 18. janvārī.

 Zemāk daļu šajā galerijā pārstāvēto sugu (vai vispirms ģinti un tad sugu) var izvēlēties pēc attēla!


Cietpiepes (11 sugas) (Phellinus) Tauriņpiepes (5 sugas) (Trametes)
 


 
Kātiņpiepes (8 sugas) (Polyporus) Parastā aknene (Fistulina hepatica)
 


 
Parastā apmalpiepe (Fomitopsis pinicola) Parastā plakanpiepe (Ganoderma applanatum)
 


 
Daivainā čemurene (Grifola frondosa) Čemurainā kātiņpiepe (Polyporus umbellatus)
 


 
Apmalpiepes (2+1 suga) (Fomitopsis) Plakanpiepes (3 sugas) (Ganoderma)
 


 
Sakņupiepes (2 sugas) (Heterobasidion) Sētaspiepes (2 sugas) (Gloeophyllum)
 


 
Parastā sērpiepe (Laetiporus sulphureus) Melnā samtpiepe (Ischnoderma benzoinum)
 


 
Košā zeltpore (Hapalopilus croceus) Parastā zeltpore (Hapalopilus nidulans)
 


 
Baltdzeltenā egļpiepe (Pycnoporellus alboluteus) Liesmainā egļpiepe (Pycnoporellus fulgens)
 


 
Maigā mīkstpore (Leptoporus mollis) Mīkstpiepes (4 sugas) (Postia)
 


 
Divgadīgā sausene (Coltricia perennis) Parastā cinobrpiepe (Pycnoporus cinnabarinus)
 


 
Īstā posapiepe (Fomes fomentarius) Brūnā bērzupiepe (Piptoporus betulinus)
 


 
Rindu antrodija (Antrodia serialis) Hēnela antrodīte (Antrodiella hoehnelii)
 


 
Ziemeļu klimakociste (Climacocystis borealis) Spulgpiepes (3 sugas) (Inonotus), t.sk. čaga
 


 
Šveinica filcene (Phaeolus schweinitzii) Samtainā onnija (Onnia tomentosa)
 


 
Parastā aitupiepe (Albatrellus ovinus) Iedzeltenā diplomitopore (Diplomitoporus flavescens)
 


 
Ozolu brūnsvārcene (Hymenochaete rubiginosa) Lazdu brūnsvārcene (Hymenochaete tabacina)
 


 
Mizas apaļpore (Oxyporus corticola) Kļavu apaļpore (Oxyporus populinus)
 


 
Divkrāsu plānpiepe (Gloeoporus dichrous) Purpura plānpiepe (Gloeoporus taxicola)
 


 
Vienkrāsas cerēna (Cerrena unicolor) Izstieptā sierpiepe (Aurantiporus fissilis)
 


 
Maldinošā šķeltpiepe (Schizopora paradoxa) Egļu violetpiepe (Trichaptum abietinum)
 


 
Parastā lazdupiepe (Dichomitus campestris)
 

 

 
Sīkpiepes (5 sugas) (Stereum) Plaisājošā rūtaine (Xylobolus frustulatus)
 


 

 

Vietnes sadaļas

 

Titullappuse