Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Aktualitātes-2017

Atradumi 2017: pavasara retums - rudenī!
Mycological findings in October 2017
 

Šajā sadaļā tiek atainoti interesantākie mikoloģiskie atradumi, kurus gadījies uziet mūsu fotogrāfam vai arī senes.lv sadarbības partneriem. Atšķirībā no agrāko gadu hronikām, nu vairs neatspoguļojam ikdienišķākās norises sēņu valstībā, jo tās ik gadu ir vairāk vai mazāk līdzīgas.

 

Janv. – Aprīlis Maijs – Jūlijs Viss augusts Septembris-1 Septembris-2 Septembris-3 Septembris-4 Oktobris – ...


 
 

Vietā, kur pirms diviem gadiem tika pamanītas gļotainās holvejas anamorfas stadijā (sērkociņveidīgās), šoruden uz blakus kritalas tās sastopamas
ne vien šajā, bet arī teleomorfas stadijā (kausveidīgās). Pēdējā ir ārkārtīgi reta: jaunā atradne Gaujas senlejā lejpus Krimuldas ir tikai ceturtā valstī!

 
 

Egļu alejā, kuru no vienas puses "aizsargā" pamatīgs grāvis, no otras - purvaini brikšņi, bet no abiem galiem - iespaidīgas latvāņu audzes,
ir atkal izaugušas ļoti retās (tomēr Aizsargājamo sugu sarakstā neiekļautās) Šmidela zemeszvaigznes (īstenībā pavisam sīkas sēnītes).

 
Foto: Ainars Gaidis Pēcapstrāde & montāža: Edgars Mūkins
 

Par agra pavasara sēni izdaudzinātā toverīšu sarkosoma šeit, kopš 2014. gada zināmajā atradnē pie Gaujienas, izspraukusies jau rudenī!
Mūsu pastāvīgais sadarbības partneris Ainars Gaidis, kurš to regulāri apseko, 28. oktobrī uzgājis pusduci eksemplāru ar diametru 1½-2 cm.

Ikdienišķāki atradumi

 

Lai arī zaķu un zaķkājas tintenes nav īpašs retums,
šī eksemplāra vārīgais skaistums lika to nofotografēt! 

Uz tauriņu kūniņām augošajai kara milnenei šis eksemplārs izveidojies gana savdabīgs - ar
daždažādiem izaugumiem. Turpretim šī jau pavecā čūskmēlīšu milnene ir visnotaļ parasta.

 
 

Uz trūdoša egles čiekura varen bagātīgi saaugušas peļastes čiekurenes - patiesībā nemaz ne tik retas, taču bieži vien neievērotas lapiņsēnītes.

 

 
Janv. – Aprīlis Maijs – Jūlijs Viss augusts Septembris-1 Septembris-2 Septembris-3 Septembris-4 Oktobris – ...
 

Vietnes sadaļas